Pojazd zastępczy na czas naprawy na koszt ubezpieczyciela

Jeżeli samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, dojazdu do pracy, leczenia lub innych istotnych czynności, został uszkodzony w wyniku kolizji z winy innego kierującego, poszkodowanemu przysługuje pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego na koszt firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji. Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowanie, że uszkodzony pojazd jest niezbędny poszkodowanemu i jego brak spowoduje określone straty finansowe, zdrowotne lub moralne.

Przed wynajmem należy złożyć w firmie ubezpieczeniowej sprawcy oświadczenie o przykadowej treści: "Dotyczy (nr szkody). Oświadczam, że w związku z uszkodzeniem przez Państwa Klienta mojego samochodu (samochodu należącego do mojej firmy) służącego do pracy / dojazdu / prowadzenia działalności / leczenia itp. (podać szczegóły), jestem szmuszony(a) wynająć pojazd zastępczy na czas naprawy."

Kopia składającego oświadczenia powinna zostać podbita pieczęcią firmy ubezpieczeniowej "PRZYJĘTO DNIA". W przypadku likwidacji szkody korespondecyjnie, oświadczenie takie należy przesłać firmie ubezpieczeniowej listem poleconym. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej nie informują poszkodowanych o przysługującym im prawie do pojazdu zastępczego lub próbują z góry narzucić warunki wynajmu, tzn. wysokość stawek oraz długość wynajmu (tzw. technologinczy czas naprawy). Jednak zgodnie z prawem, firma ubezpieczeniowa nie może nakazać poszkodowanemu korzystania z usług konkretnej firmy, a więc i określić stawki za jaką można wynając samochodów. Jedynym ograniczneniem jest wymóg wynajmu pojazdu tej samej lub podobnej klasy, jednak zawsze w firmie, którą poszkodowany sam wybierze i za stawkę jaką oferuje wynajmujący, o ile nie odbiega ona znacznie od średniej rynkowej. Długości wynajmu określa się na podstawie rzeczywistego czasu unieruchomienia pojazdu, bowiem straty spowodowane jego brakiem odczuwa się już od chwili kolizji (jeżeli samochód zdatny jest do ruchu od dnia zdania go do serwisu) do czasu zakończenia naprawy (szkoda częściowa) lub do dnia wypłaty odszkodowania (szkoda całkowita). Nie ma tu znaczenia tzw. technologiczny czas naprawy (o ile poszkodzowany lub serwis umyślnie nie opóźniają naprawy), bowiem nie mamy wpływu na czas stracony na kolejne oględziny, przesyłanie akt sprawy między inspektoratami oraz serwisem, ścąganie części zamiennych itp. Zgodnie z Kodeskem Cywilnym, art. 361, firma ubezpieczeniowa w zakresie OC, zobowiązana jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody. Mimo tego, poszkodowani najczęściej nie wysuwają wszystkich możliwych roszczeń (np. niezałatwione w dniu zaistnienia kolizji interesy, czas naprawionego auta itp.). Dlatego pokrycie tak podstawowego kosztu jak wynajem pojazdu zastępczego nie jest żadnym przywilejem, ale obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej i prawo stoi zdecydowanie po stronie poszkodowanego. Nasza firma posiada duże doświadczenie w świadczeniu usług wynajmu pojazdów zastępczych. Każdego miesiąca obsługujmey wiele takich spraw. Najprościej i najszybciej można wynająć pojazd zastępczy opłacając usługę z góry i z własnych środków, a następnie na podstawie naszej faktury otrzymać zwrot kosztów.

O nasSamochodyCennikWynajem długoterminowyAkcesoriaLinkiRezerwacjaWarunki wynajmuUsługi dodatkoweBlogKontakt
61-491 Poznań, ul. Rolna 35
tel.: (061) 6 70 75 75, gsm: 513 513 514